شرکت فولاد بام ماهان طراحی سایت خود را به شرکت نیشا وب واگذار نمود.

 

 شرکت فولاد بام ماهان

 

 

بر اساس این قرارداد، شرکت نیشا وب متعهد گردید تا طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت فولاد بام ماهان را انجام دهد.