شرکت توسعه ارتباطات نیشا


دفتر مرکزی: 0095 3575 011
تلفن همراه: 1748 100 0910

ایمیل: info at nishaweb.com

آدرس: مازندران - بابلسر - بهنمیر - مجتمع اداری پارس - طبقه همکف - واحد 2