landingpagedesign.png
 
برای رسیدن به رویای خودمان شروع به فعالیت کردیم و با شعار رویاهایتان را گسترش دهید پا به عرصه رقابت با شرکت های بزرگ ایران گذاشتیم.
 
 
از زمان شروع فعالیت همواره به دنبال ارتقا سطح فنی و دانش خود بودیم و امروز پس از گذشت 6 سال از فعالیت هنوز هم بر اصل اولیه خود پایبند هستیم.
 
نیشا وب تشکیل شده است از تیمی جوان، خلاق و پرانگیزه، ما تشنه یادگیری هستیم و همیشه برای توسعه مهارت های خود تلاش می کنیم.
 
به طبیعت علاقه مندیم شدیداً، و یکی از دغدغه های اصلی ما حفاظت از محیط زیست است.
 
روال کاری ما کاملا چابک هست و با توجه به تعداد پرسنل شرکت این قابلیت را داریم تا خودمون را بدون هیچ مشکلی با روال کاری شرکت ها وفق بدیم که این اتفاق در عمل برای شرکت های بزرگ امکان پذیر نیست.
 
 
 
 آنچه دراین گروه بیش از هر معیار دیگری مورد توجه قرار گرفته نوآوری و خلاقیت است. پشتکار و تلاش شبانه روزی پرسنل با انگیزه و خلاق نیشا وب طی این چند سال موفقیت های چشمگیر و رضایت مشترکین را برای مجموعه فراهم آورده است.